Blog

Trồng xoài Úc: Khẳng định hướng đi đúng

Vụ xoài năm nay, trong khi người trồng xoài Thủy Triều buồn vì xoài mất mùa thì người trồng xoài Úc lại vui vì xoài được giá. Đầu tư trồng xoài Úc ngày càng tỏ ra hiệu quả bởi thị trường đang rộng mở. Việc hướng dẫn nông dân canh tác theo hướng GAP ngày càng được quan tâm